Θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις BULATS το Σάββατο 15/05/2010.