Εκπαίδευση – υποστήριξη συνεργατών PDF Εκτύπωση E-mail

Ο όμιλος KLS-KnowLifeSkills δημιουργήθηκε για να καλύψει μια μεγάλη ανάγκη.

Την ανάγκη που έχουμε όλοι στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και πληροφορικής να ανήκουμε σε ένα όνομα που θα μας δίνει

 • κύρος
 • αναγνωρισιμότητα (brand name)
 • εγγυημένη ποιότητα στο προϊόν μας
 • υποστήριξη
 • μεθοδολογία
 • δομή και οργάνωση
 • λύσεις στα προβλήματά μας
 • αύξηση της κερδοφορίας μας
 • σεβασμό της πρωτοβουλίας και της άποψης

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο πελάτης μας έρχεται ‘διαβασμένος’, πολλές φορές γνώστης του αντικειμένου περισσότερο και από κάποιους από εμάς, και συνήθως κάνει μια σκληρή έρευνα αγοράς από κάθε άποψη πριν τελικά αποφασίσει. Και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχουν γύρω μας κέντρα ξένων γλωσσών με δυνατά ονόματα αλλά με μικρή κερδοφορία! Πολλοί παράγοντες είναι σημαντικοί για την επιτυχία, κάποιοι όμως είναι καθοριστικοί. Η διαφορά και η ποιότητα πρέπει και μπορούν να επικοινωνηθούν στον πελάτη μας. Εμείς, θέλουμε να σας δείξουμε το πώς!

Η οργάνωση της κεντρικής διοίκησης KLS λειτουργεί ήδη τους παρακάτω τομείς που όλοι στόχο έχουν την επιτυχία:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΕΡΕΥΝΑΣ& ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Η υποστήριξη των συνεργατών μας ξεκινά την πρώτη μέρα. Και διαρκεί όσο και η συνεργασία μας!

 • βοήθεια στην επιλογή του κτιρίου, τη χωροταξική του μελέτη, τη διαμόρφωση και διακόσμησή του, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και ελκυστικό
 • προτάσεις για την αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού με τους καλύτερους όρους
 •  Πλήρης οδηγός διαδικασιών και οργάνωσης κέντρου
 • Πλήρη & αναλυτικά εγχειρίδια διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών
 • Σεμινάρια διοικητικά και ακαδημαϊκά
 • Ειδικά σεμινάρια – ημερίδες για τους δικαιοδόχους
 • Αναλυτικό και πλήρες εκπαιδευτικό υλικό
 • Πιλοτικά δοκιμασμένο νέο εκπαιδευτικό προϊόν
 • Διαρκής επικοινωνία και υποστήριξη
 • Συχνές συνεδρίες με δικαιοδόχους