Μοντέλο μάθησης KLS PDF Εκτύπωση E-mail

Βασικές αρχές διδακτικής KLS (ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

-          Χρήση τεχνολογίας (διαδραστικός πίνακας, internet, παρουσιάσεις) επί της ουσίας και οργανωμένα σε όλες τις γλώσσες και τα επίπεδα, καθώς και στην πληροφορική

-          ‘εμπειρική’ μάθηση μέσω realia /situational learning σε όλα τα επίπεδα (με εξειδικευμένο υλικό, προσαρμοσμένο στο κάθε μαθησιακό επίπεδο)

-          Κινητοποιώ τους μαθητές μου (στόχοι απτοί, πραγματικοί και ρεαλιστικοί σε κάθε επίπεδο δίνουν κίνητρο, κάνουν το μάθημα δημιουργικό και παραγωγικό)

-          Ποικιλία δραστηριοτήτων κρατούν το ενδιαφέρον ζωντανό μέχρι και το τελευταίο λεπτό του μαθήματος

-          Ομάδες μαθητών που αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν δραστηριότητες, projects και θέματα σχετικά με όσα μαθαίνουν