Γιατί KLS PDF Εκτύπωση E-mail

Έχοντας διαρκή την ανάγκη της εξέλιξης μέσα μας, νιώσαμε ότι ο χώρος του franchise μας δίνει τη δυνατότητα αυτές τις τεχνικές και μεθόδους να τις επικοινωνήσουμε σε ένα ευρύ κοινό με απώτερο στόχο να αναπτυχθεί ένα δίκτυο ξένων γλωσσών και πληροφορικής μοναδικό, διαφορετικό, καινοτόμο. Ο στόχος μας λοιπόν, δεν είναι να γίνουμε άλλος ένας όμιλος franchise στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά ο όμιλος που θα φέρει την εκπαίδευση της ξένης γλώσσας και της πληροφορικής στο επίπεδο που ορίζουν οι καιροί, οι σύγχρονες τάσεις και η τεχνολογία.

Ξεκινώντας από το ύφος συνεργασίας franchise, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι για εμάς στην KLS-KNOWLIFESKILLS το σύστημα δικαιόχρησης φεύγει από την τυποποιημένη υποχρέωση να ακολουθώ δομές, πρακτικές, διαδικασίες που μπορεί να ταιριάζουν ή όχι στην επιχείρησή μου. Για εμάς δικαιόχρηση σημαίνει συνεργασία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα. Κάθε μοναδική επιχείρηση πρέπει πρώτα να αποκτήσει τη γνώση και την τεχνογνωσία KLS. Αυτό έχουμε εμείς υποχρέωση να παρέχουμε στους δικαιοδόχους μας: όλα τα εργαλεία οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκπαίδευσης της KLS.

Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή. Γνωρίζω σημαίνει προσαρμόζω και προσαρμόζομαι. Το δεύτερο βήμα λοιπόν είναι να δείξουμε στους συνεργάτες μας τους τρόπους εφαρμογής όλων των διαδικασιών, δομών και φιλοσοφίας μας στο δικό τους χώρο. Νιώθουμε τη δύναμη της δικαιόχρησης σαν μια αμφίδρομη δυναμική διαδικασία και γι’αυτό παροτρύνουμε τους συνεργάτες μας να εξελίσσονται μαζί μας κάθε μέρα, να καινοτομούν, να οραματίζονται, να αναπτύσσονται και έτσι να κερδοφορούν.