Σεμινάρια PDF Εκτύπωση E-mail

Η KLS-KNOWLIFESKILLS διοργανώνει εταιρικά σεμινάρια τόσο σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να καταρτήσουν το προσωπικό τους σε συγκεκριμένες δεξιότητες, όσο και μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ. ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ) που απευθύνονται σε μεμωνομένους εργαζόμενους, επιχειρήσεις αλλά και άλλους φορείς, όπως συλλόγους, συνδέσμους, ενώσεις κτλ. Τα προγράμματα αυτά δεν περιορίζονται στα γνωστικά αντικείμενα ξένων γλωσσών και πληροφορικής, αλλά καλύπτουν ένα ευρύ γνωστικό φάσμα (χρηματοοικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, marketing, λογιστικά κτλ). Σε όλα τα σεμινάρια του ομίλου μας διδάσκουν διακεκριμένοι εξωτερικοί συνεργάτες με αξιόλογες γνώσεις και κατάλληλη εμπειρία.