Πληροφορική PDF Εκτύπωση E-mail

Στον τομέα της πληροφορικής τα κέντρα KLS λειτουργούν σε συνεργασία με το UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ως πιστοποιημένα CAMBRIDGE COMPUTER CENTRES και είμαστε εξεταστικά κέντρα του φορέα (VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES). Τα προγράμματα διδασκαλίας χωρίζονται σε παιδικά – εφηβικά και ενηλίκων.

Τα παιδικά – εφηβικά προγράμματα διέπονται από τη φιλοσοφία της εξέλιξης στον τομέα της πληροφορικής και για το λόγο αυτό δε στοχεύουν απαραίτητα στην πιστοποίηση, που σίγουρα είναι εφικτός στόχος για τους μαθητές που παρακολουθούν τα προγράμματα. Βασίζονται στο μοντέλο πρακτικής εξάσκησης και οι δεξιότητες αναπτύσσονται μέσα από μια σειρά ατομικών αλλά και ομαδικών εργασιών που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη δική τους πραγματικότητα τις άπειρες δυνατότητες της τεχνολογίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφάλεια του διαδικτύου και την λογική του χρήση ώστε να παραμένει ένα εργαλείο ευκολίας και διασκέδασης χωρίς να γίνεται επικίνδυνη εξάρτηση.

Τα προγράμματα ενηλίκων είναι στοχευμένα στη γρήγορη και αποτελεσματική εκμάθηση και πιστοποίηση. Με σύγχρονα βιβλία, τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων και συχνή αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των σπουδών, ο ενήλικας γνωρίζει σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσής του το επίπεδό του ώστε να μπορεί να κρίνει και μόνος του πόσο κοντά βρίσκεται στην απόκτηση του πτυχίου που τον ενδιαφέρει.