Υπηρεσίες

Η KLS-KNOWLIFESKILLS παρέχει προγράμματα διδασκαλίας ευρωπαϊκών γλωσσών και πληροφορικής για όλες τις ηλικίες και τους μαθησιακούς στόχους καθώς και προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία – πιστοποιητικά.

Όλα τα προγράμματά μας λειτουργούν σε μικρές ομάδες μαθητών με ομοιογένεια ηλικίας και μαθησιακού στόχου με καθηγητές πλήρως ενημερωμένους και καταρτισμένους στον τομέα διδασκαλίας τους. Οι καθηγητές KLS έχουν όλη την υποδομή και τεχνογνωσία να διδάξουν σωστά και αποτελεσματικά αφού βρίσκονται σε διαρκή επιμόρφωση και αξιολόγηση από το ακαδημαϊκό τμήμα του ομίλου μας. Έτσι, διασφαλίζουμε ότι η ποιότητα διδασκαλίας σε όλα τα κέντρα μας και σε κάθε τάξη ξεχωριστά παραμένει υψηλή, όπως ορίζουν οι αρχές μας και το όραμά μας.